Important Documents

Corporate Governance Report

» Corporate Governance Report 2018
» Bolagsstyrningsrapport 2018

» Corporate Governance Report 2017
» Bolagsstyrningsrapport 2017

» Corporate Governance Report 2016
» Bolagsstyrningsrapport 2016

» Corporate Governance Report 2015
» Bolagsstyrningsrapport 2015

» Corporate Governance Report 2014
» Bolagsstyrningsrapport 2014

» Corporate Governance Report 2013
» Bolagsstyrningsrapport 2013

» Corporate Governance Report 2012
» Bolagsstyrningsrapport 2012

» Corporate Governance Report 2011
» Bolagsstyrningsrapport 2011 

» Corporate Governance Report 2010 
» Bolagsstyrningsrapport 2010 

The Board of Directors´ Report

» The Board’s Report on Internal Control 2018
» Styrelsens rapport om intern kontroll 2018

» The Board’s Report on Internal Control 2017
» Styrelsens rapport om intern kontroll 2017

» The Board’s Report on Internal Control 2016
» Styrelsens rapport om intern kontroll 2016

» The Board’s Report on Internal Control 2015
» Styrelsens rapport om intern kontroll 2015

» The Board’s Report on Internal Control 2014
» Styrelsens rapport om intern kontroll 2014

» The Board’s Report on Internal Control 2013
» Styrelsens rapport om intern kontroll 2013

» The Board’s Report on Internal Control 2012
» Styrelsens rapport om intern kontroll 2012

» The Board’s Report on Internal Control 2011
» Styrelsens rapport om intern kontroll 2011

» The Board’s Report on Internal Control 2010
» Styrelsens rapport om intern kontroll 2010

 

Remuneration Policy

» Remuneration Policy - AGM Notice Item 15
» Riktlinjer för ersättning - kallelsen, punkt 15

 

Board of Director´s Evaluation Report
Styrelsens utvärdering avseende ersättning till ledande befattningshavare

» Report - 2018
» Report - 2017
» Report - 2016
» Report - 2015
» Report - 2014
» Report - 2013
» Report - 2012
» Report - 2011
» Report - 2010

 

Articles of Association

» Articles of Association
» Bolagsordning